Contributie 2021

We zijn blij om te zien dat velen van jullie de contributie voor dit jaar al hebben overgemaakt. Voor diegene die dit ontschoten is geldt de volgende mededeling.

We willen jullie vragen om de contributie van €10,00 voor het wielerjaar 2021 over te maken naar Stichting Supportersclub Mike Teunissen, rekeningnummer NL 09 RABO 0137563353, onder vermelding van 'naam + contributie 2021'. Alvast jullie dank hiervoor.

Back to Top